Podatność CVE-2015-0294


Publikacja: 2020-01-27

Opis:
GnuTLS before 3.3.13 does not validate that the signature algorithms match when importing a certificate.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
GNU -> Gnutls 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2015/dsa-3191
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1196323
https://gitlab.com/gnutls/gnutls/commit/6e76e9b9fa845b76b0b9a45f05f4b54a052578ff

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top