Podatność CVE-2015-0309


Publikacja: 2015-01-13   Modyfikacja: 2015-01-14

Opis:
Heap-based buffer overflow in Adobe Flash Player before 13.0.0.260 and 14.x through 16.x before 16.0.0.257 on Windows and OS X and before 11.2.202.429 on Linux, Adobe AIR before 16.0.0.245 on Windows and OS X and before 16.0.0.272 on Android, Adobe AIR SDK before 16.0.0.272, and Adobe AIR SDK & Compiler before 16.0.0.272 allows attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2015-0304.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Adobe air 
Adobe -> Adobe air sdk 
Adobe -> Adobe air sdk and compiler 
Adobe -> Flash player 

 Referencje:
http://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb15-01.html
http://secunia.com/advisories/62177
http://secunia.com/advisories/62187
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201502-02.xml
http://www.securityfocus.com/bid/72038
http://www.securitytracker.com/id/1031525
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/99986

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top