Podatność CVE-2015-0534


Publikacja: 2015-08-20

Opis:
EMC RSA BSAFE Micro Edition Suite (MES) 4.0.x before 4.0.8 and 4.1.x before 4.1.3, RSA BSAFE Crypto-J before 6.2, RSA BSAFE SSL-J before 6.2, and RSA BSAFE SSL-C 2.8.9 and earlier do not enforce certain constraints on certificate data, which allows remote attackers to defeat a fingerprint-based certificate-blacklist protection mechanism by including crafted data within a certificate's unsigned portion, a similar issue to CVE-2014-8275.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
EMC -> Rsa bsafe 
EMC -> Rsa bsafe ssl-c 
EMC -> Rsa bsafe ssl-j 

 Referencje:
http://seclists.org/bugtraq/2015/Aug/84
http://www.securityfocus.com/bid/76377
http://www.securitytracker.com/id/1033297
http://www.securitytracker.com/id/1033298

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top