Podatność CVE-2015-0700


Publikacja: 2015-04-16   Modyfikacja: 2015-04-17

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the Dashboard page in the monitoring-and-report section in Cisco Secure Access Control Server Solution Engine before 5.5(0.46.5) allows remote attackers to hijack the authentication of arbitrary users, aka Bug ID CSCuj62924.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Secure access control server 
Cisco -> Secure access control server solution engine 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=38403
http://www.securitytracker.com/id/1032163

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top