Podatność CVE-2015-0701


Publikacja: 2015-05-06   Modyfikacja: 2015-05-07

Opis:
Cisco UCS Central Software before 1.3(1a) allows remote attackers to execute arbitrary commands via a crafted HTTP request, aka Bug ID CSCut46961.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified computing system central software 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150506-ucsc
http://www.securityfocus.com/bid/74491
http://www.securitytracker.com/id/1032267

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top