Podatność CVE-2015-0718


Publikacja: 2016-03-03   Modyfikacja: 2016-03-04

Opis:
Cisco NX-OS 4.0 through 6.1 on Nexus 1000V 3000, 4000, 5000, 6000, and 7000 devices and Unified Computing System (UCS) platforms allows remote attackers to cause a denial of service (TCP stack reload) by sending crafted TCP packets to a device that has a TIME_WAIT TCP session, aka Bug ID CSCub70579.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified computing system 
Cisco -> Nx-os 
Cisco -> Nx-os 1000v switch 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160302-netstack
http://www.securitytracker.com/id/1035159
http://www.securitytracker.com/id/1035160

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top