Podatność CVE-2015-0746


Publikacja: 2015-05-21   Modyfikacja: 2015-05-22

Opis:
The REST API in Cisco Access Control Server (ACS) 5.5(0.46.2) allows remote attackers to cause a denial of service (API outage) by sending many requests, aka Bug ID CSCut62022.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Secure access control server 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1032387
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=38946

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top