Podatność CVE-2015-0902


Publikacja: 2015-04-03

Opis:
The Semper Fi All in One SEO Pack plugin before 2.2.6 for WordPress does not consider the presence of password protection during generation of the Meta Description field, which allows remote attackers to obtain sensitive information by reading HTML source code.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Semperfiwebdesign -> All in one seo pack 

 Referencje:
http://semperfiwebdesign.com/blog/all-in-one-seo-pack/all-in-one-seo-pack-release-history/
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2015-000046
http://jvn.jp/en/jp/JVN75615300/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top