Podatność CVE-2015-0937


Publikacja: 2015-04-16   Modyfikacja: 2015-04-17

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in search.php on the Blue Coat Malware Analysis appliance with software before 4.2.4.20150312-RELEASE allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Blue coat -> Malware analysis appliance 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/274244
https://bto.bluecoat.com/security-advisory/sa94

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top