Podatność CVE-2015-0938


Publikacja: 2015-04-16   Modyfikacja: 2015-04-17

Opis:
search.php on the Blue Coat Malware Analysis appliance with software before 4.2.4.20150312-RELEASE allows remote attackers to bypass intended access restrictions, and list or read arbitrary documents, by providing matching keywords in conjunction with a crafted parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Blue coat -> Malware analysis appliance 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/274244
https://bto.bluecoat.com/security-advisory/sa94

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top