Podatność CVE-2015-0987


Publikacja: 2015-10-05   Modyfikacja: 2015-10-06

Opis:
Omron CX-One CX-Programmer before 9.6, CJ2M PLC devices before 2.1, and CJ2H PLC devices before 1.5 rely on cleartext password transmission, which allows remote attackers to obtain sensitive information by sniffing the network during a PLC unlock request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Omron -> Cx-programmer 
Omron -> Cj2h plc 
Omron -> Cj2m plc 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-274-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top