Podatność CVE-2015-1056


Publikacja: 2015-01-16

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Brother MFC-J4410DW printer with firmware before L allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the url parameter to general/status.html and possibly other pages.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Brother MFC-J4410DW Cross Site Scripting
Dave
08.01.2015

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Brother -> Mfc-j4410dw 
Brother -> Mfc-j4410dw firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/129841/Brother-MFC-J4410DW-Cross-Site-Scripting.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/534398/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/71911
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/99906

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top