Podatność CVE-2015-1142857


Publikacja: 2018-01-23

Opis:
On multiple SR-IOV cars it is possible for VF's assigned to guests to send ethernet flow control pause frames via the PF. This includes Linux kernel ixgbe driver before commit f079fa005aae08ee0e1bc32699874ff4f02e11c1, the Linux Kernel i40e/i40evf driver before e7358f54a3954df16d4f87e3cad35063f1c17de5 and the DPDK before commit 3f12b9f23b6499ff66ec8b0de941fb469297e5d0, additionally Multiple vendor NIC firmware is affected.

Typ:

CWE-254

(Security Features)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Linux -> Linux kernel i40e/i40evf 
Linux -> Linux kernel ixgbe 
Intel -> 82576 firmware 
Intel -> 82599 firmware 
Intel -> I350 firmware 
Intel -> X540 firmware 
Intel -> X710 firmware 
DPDK -> DPDK 

 Referencje:
http://seclists.org/oss-sec/2015/q4/425
https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00046&languageid=en-fr
https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity15/sec15-paper-smolyar.pdf

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top