Podatność CVE-2015-1342


Publikacja: 2015-12-07

Opis:
LXCFS before 0.12 does not properly enforce directory escapes, which might allow local users to gain privileges by (1) querying or (2) updating a cgroup.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Canonical -> Lxcfs 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://github.com/lxc/lxcfs/commit/a8b6c3e0537e90fba3c55910fd1b7229d54a60a7
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/lxcfs/+bug/1508481
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2813-1

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top