Podatność CVE-2015-1344


Publikacja: 2015-12-07

Opis:
The do_write_pids function in lxcfs.c in LXCFS before 0.12 does not properly check permissions, which allows local users to gain privileges by writing a pid to the tasks file.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Canonical -> Lxcfs 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://github.com/lxc/lxcfs/commit/8ee2a503e102b1a43ec4d83113dc275ab20a869a
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/lxcfs/+bug/1512854
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2813-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top