Podatność CVE-2015-1401


Publikacja: 2017-08-28

Opis:
Improper Authentication vulnerability in the "LDAP / SSO Authentication" (ig_ldap_sso_auth) extension 2.0.0 for TYPO3.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ldap / sso authentication project -> Ldap / sso authentication 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/01/11/7
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/01/27/31
http://www.securityfocus.com/bid/71981

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top