Podatność CVE-2015-1589


Publikacja: 2015-02-23

Opis:
Directory traversal vulnerability in arCHMage 0.2.4 allows remote attackers to write to arbitrary files via a .. (dot dot) in a CHM file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Archmage project -> Archmage 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/02/12/16
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/02/12/9
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=776164
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/100879

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top