Podatność CVE-2015-1773


Publikacja: 2015-04-07   Modyfikacja: 2015-04-08

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in asdoc/templates/index.html in Apache Flex before 4.14.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML by providing a crafted URI to JavaScript code generated by the asdoc component.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Apache Flex asdoc Cross Site Scripting
Radjnies Bhansin...
08.04.2015

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> FLEX 

 Referencje:
https://helpx.adobe.com/security/products/flex/apsb15-08.html
http://www.securitytracker.com/id/1032107
http://www.securityfocus.com/bid/73954
http://seclists.org/bugtraq/2015/Apr/42

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top