Podatność CVE-2015-1796


Publikacja: 2015-07-08

Opis:
The PKIX trust engines in Shibboleth Identity Provider before 2.4.4 and OpenSAML Java (OpenSAML-J) before 2.6.5 trust candidate X.509 credentials when no trusted names are available for the entityID, which allows remote attackers to impersonate an entity via a certificate issued by a shibmd:KeyAuthority trust anchor.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Shibboleth -> Identity provider 
Shibboleth -> Opensaml java 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1176.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1177.html
http://www.securityfocus.com/bid/75370
https://shibboleth.net/community/advisories/secadv_20150225.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top