Podatność CVE-2015-1869


Publikacja: 2020-01-14

Opis:
The default event handling scripts in Automatic Bug Reporting Tool (ABRT) allow local users to gain privileges as demonstrated by a symlink attack on a var_log_messages file.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Redhat -> Automatic bug reporting tool 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/04/17/5
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1212861
https://github.com/abrt/abrt/commit/3287aa12eb205cff95cdd00d6d6c5c9a4f8f0eca
https://github.com/abrt/abrt/commit/7417505e1d93cc95ec648b74e3c801bc67aacb9f

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top