Podatność CVE-2015-2081


Publikacja: 2018-02-20

Opis:
Datto ALTO and SIRIS devices allow Remote Code Execution via unauthenticated requests to PHP scripts.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Datto -> Alto 2 firmware 
Datto -> Alto 3 firmware 
Datto -> Alto imaged firmware 
Datto -> Alto xl firmware 
Datto -> Siris 2 firmware 
Datto -> Siris 3 firmware 
Datto -> Siris 3 x all-flash firmware 
Datto -> Siris virtual firmware 

 Referencje:
http://www.information-paradox.net/2015/02/cve-2015-2081-multiple-vulnerabilities.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top