Podatność CVE-2015-2182


Publikacja: 2015-03-11

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in ZeusCart 4 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) schltr parameter in a brands action or (2) brand parameter in a viewbrands action to index.php. NOTE: The search parameter vector is already covered by CVE-2010-5322.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ajsquare -> Zeuscart 

 Referencje:
https://github.com/ZeusCart/zeuscart/issues/28
http://www.securityfocus.com/bid/72761
http://www.exploit-db.com/exploits/36159
http://sroesemann.blogspot.de/2015/01/sroeadv-2015-12.html
http://secpod.org/blog/?p=109
http://secpod.org/advisories/SECPOD_ZeusCart_XSS.txt
http://seclists.org/oss-sec/2015/q1/727
http://seclists.org/oss-sec/2015/q1/649
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Feb/89
http://packetstormsecurity.com/files/130487/Zeuscart-4-Cross-Site-Scripting-SQL-Injection.html
http://osvdb.org/show/osvdb/68756

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top