Podatność CVE-2015-2285


Publikacja: 2015-03-12   Modyfikacja: 2015-03-15

Opis:
The logrotation script (/etc/cron.daily/upstart) in the Ubuntu Upstart package before 1.13.2-0ubuntu9, as used in Ubuntu Vivid 15.04, allows local users to execute arbitrary commands and gain privileges via a crafted file in /run/user/*/upstart/sessions/.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Ubuntu -> Upstart 
Ubuntu -> Vivid 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/upstart/+bug/1425685
http://www.halfdog.net/Security/2015/UpstartLogrotationPrivilegeEscalation/
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Mar/7
http://packetstormsecurity.com/files/130587/Ubuntu-Vivid-Upstart-Privilege-Escalation.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top