Podatność CVE-2015-2364


Publikacja: 2015-07-14   Modyfikacja: 2015-07-15

Opis:
The graphics component in Microsoft Windows Server 2003 SP2 and R2 SP2, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 Gold and R2, and Windows RT Gold and 8.1 allows local users to gain privileges via a crafted application that leverages an incorrect bitmap conversion, aka "Graphics Component EOP Vulnerability."

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Windows 8 
Microsoft -> Windows 8.1 
Microsoft -> Windows rt 
Microsoft -> Windows rt 8.1 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows server 2012 
Microsoft -> Windows vista 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1032902
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2015/ms15-072

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top