Podatność CVE-2015-2575


Publikacja: 2015-04-16

Opis:
Unspecified vulnerability in the MySQL Connectors component in Oracle MySQL 5.1.34 and earlier allows remote authenticated users to affect confidentiality and integrity via unknown vectors related to Connector/J.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
4.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
SUSE -> Linux enterprise desktop 
SUSE -> Linux enterprise server 
SUSE -> Linux enterprise software development kit 
Mysql -> Mysql 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-05/msg00026.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2015-05/msg00089.html
http://www.debian.org/security/2016/dsa-3621
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2015-2365600.html
http://www.securityfocus.com/bid/74075
http://www.securitytracker.com/id/1032121
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20150417-0003/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top