Podatność CVE-2015-2853


Publikacja: 2015-05-30

Opis:
Session fixation vulnerability in the WebUI component in Blue Coat SSL Visibility Appliance SV800, SV1800, SV2800, and SV3800 3.6.x through 3.8.x before 3.8.4 allows remote attackers to hijack web sessions by providing a session ID.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Blue coat -> Ssl visibility appliance sv1800 firmware 
Blue coat -> Ssl visibility appliance sv2800 firmware 
Blue coat -> Ssl visibility appliance sv3800 firmware 
Blue coat -> Ssl visibility appliance sv800 firmware 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/498348
http://www.securityfocus.com/bid/74921
https://bto.bluecoat.com/security-advisory/sa96

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top