Podatność CVE-2015-2897


Publikacja: 2015-08-07   Modyfikacja: 2015-08-08

Opis:
Sierra Wireless ALEOS before 4.4.2 on AirLink ES, GX, and LS devices has hardcoded root accounts, which makes it easier for remote attackers to obtain administrative access via a (1) SSH or (2) TELNET session.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sierra wireless -> Aleos 
Sierrawireless -> Aleos 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/628568

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top