Podatność CVE-2015-2927


Publikacja: 2017-09-20

Opis:
node 0.3.2 and URONode before 1.0.5r3 allows remote attackers to cause a denial of service (bandwidth consumption).

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Uronode -> Uro node 
Nodejs -> Node.js 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/04/06/3
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=777013
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1209781

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top