Podatność CVE-2015-3142


Publikacja: 2017-06-26

Opis:
The kernel-invoked coredump processor in Automatic Bug Reporting Tool (ABRT) does not properly check the ownership of files before writing core dumps to them, which allows local users to obtain sensitive information by leveraging write permissions to the working directory of a crashed application.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Automatic bug reporting tool 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1083.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1210.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/04/17/5
http://www.securityfocus.com/bid/75116
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1212818

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top