Podatność CVE-2015-3150


Publikacja: 2020-01-14

Opis:
abrt-dbus in Automatic Bug Reporting Tool (ABRT) allows local users to delete or change the ownership of arbitrary files via the problem directory argument to the (1) ChownProblemDir, (2) DeleteElement, or (3) DeleteProblem method.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Redhat -> Automatic bug reporting tool 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1214457
https://github.com/abrt/abrt/commit/6e811d78e2719988ae291181f5b133af32ce62d8
https://github.com/abrt/abrt/commit/7814554e0827ece778ca88fd90832bd4d05520b1
https://github.com/abrt/abrt/commit/b7f8bd20b7fb5b72f003ae3fa647c1d75f4218b7
https://github.com/abrt/libreport/commit/1951e7282043dfe1268d492aea056b554baedb75

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top