Podatność CVE-2015-3205


Publikacja: 2015-06-16

Opis:
libmimedir allows remote attackers to execute arbitrary code via a VCF file with two NULL bytes at the end of the file, related to "free" function calls in the "lexer's memory clean-up procedure."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Libmimedir VCF Memory Corruption Proof Of Concept
Jeremy Brown
11.06.2015

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libmimedir project -> Libmimedir 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/132257/Libmimedir-VCF-Memory-Corruption-Proof-Of-Concept.html
http://www.securityfocus.com/bid/75147
https://www.exploit-db.com/exploits/37249/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top