Podatność CVE-2015-3239


Publikacja: 2015-08-26

Opis:
Off-by-one error in the dwarf_to_unw_regnum function in include/dwarf_i.h in libunwind 1.1 allows local users to have unspecified impact via invalid dwarf opcodes.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Libunwind 
Libunwind project -> Libunwind 

 Referencje:
http://git.savannah.gnu.org/cgit/libunwind.git/commit/?id=396b6c7ab737e2bff244d640601c436a26260ca1
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1675.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1768.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1769.html
http://www.securityfocus.com/bid/76707
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1232265

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top