Podatność CVE-2015-3642


Publikacja: 2017-08-02   Modyfikacja: 2017-08-03

Opis:
The TLS and DTLS processing functionality in Citrix NetScaler Application Delivery Controller (ADC) and NetScaler Gateway devices with firmware 9.x before 9.3 Build 68.5, 10.0 through Build 78.6, 10.1 before Build 130.13, 10.1.e before Build 130.1302.e, 10.5 before Build 55.8, and 10.5.e before Build 55.8007.e makes it easier for man-in-the-middle attackers to obtain cleartext data via a padding-oracle attack, a variant of CVE-2014-3566 (aka POODLE).

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Citrix -> Netscaler gateway 
Citrix -> Netscaler application delivery controller 

 Referencje:
http://support.citrix.com/article/CTX200378

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top