Podatność CVE-2015-4069


Publikacja: 2015-05-29

Opis:
The EdgeServiceImpl web service in Arcserve UDP before 5.0 Update 4 allows remote attackers to obtain sensitive credentials via a crafted SOAP request to the (1) getBackupPolicy or (2) getBackupPolicies method.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Arcserve -> Arcserve unified data protection 

 Referencje:
http://documentation.arcserve.com/Arcserve-UDP/Available/V5/ENU/Bookshelf_Files/HTML/Update%204/UDP_Update4_ReleaseNotes.html
http://www.securityfocus.com/bid/74838
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-243/
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-244/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top