Podatność CVE-2015-4078


Publikacja: 2017-03-23

Opis:
Cloudera Navigator 2.2.x before 2.2.4 and 2.3.x before 2.3.3 include support for SSLv3 when configured to use SSL/TLS, which makes it easier for man-in-the-middle attackers to obtain cleartext data via a padding-oracle attack, a variant of CVE-2014-3566 (aka POODLE).

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cloudera -> Navigator 
Cloudera -> Cloudera manager 

 Referencje:
https://www.cloudera.com/documentation/other/security-bulletins/topics/csb_topic_1.html#concept_o1q_wrm_js

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top