Podatność CVE-2015-4156


Publikacja: 2015-06-02

Opis:
GNU Parallel before 20150522 (Nepal), when using (1) --cat or (2) --fifo with --sshlogin, allows local users to write to arbitrary files via a symlink attack on a temporary file.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opensuse -> Opensuse 
Novell -> Opensuse 
GNU -> Parallel 

 Referencje:
http://lists.gnu.org/archive/html/parallel/2015-04/msg00045.html
http://lists.gnu.org/archive/html/parallel/2015-05/msg00024.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2015-05/msg00090.html
http://www.securityfocus.com/bid/74961

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top