Podatność CVE-2015-4166


Publikacja: 2017-03-23

Opis:
Cloudera Key Trustee Server before 5.4.3 does not store keys synchronously, which might allow attackers to have unspecified impact via vectors related to loss of an encryption key.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cloudera -> Key trustee server 

 Referencje:
https://www.cloudera.com/documentation/other/security-bulletins/topics/csb_topic_1.html#concept_jpc_mwm_js

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top