Podatność CVE-2015-5207


Publikacja: 2016-05-09   Modyfikacja: 2016-05-10

Opis:
Apache Cordova iOS before 4.0.0 might allow attackers to bypass a URL whitelist protection mechanism in an app and load arbitrary resources by leveraging unspecified methods.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apache -> Cordova 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN35341085/index.html
http://jvndb.jvn.jp/en/contents/2016/JVNDB-2016-000058.html
http://packetstormsecurity.com/files/136840/Apache-Cordova-iOS-3.9.1-Access-Bypass.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/538211/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/88764
https://cordova.apache.org/announcements/2016/04/27/security.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top