Podatność CVE-2015-5208


Publikacja: 2016-05-09   Modyfikacja: 2016-05-10

Opis:
Apache Cordova iOS before 4.0.0 allows remote attackers to execute arbitrary plugins via a link.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Cordova 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN41772178/index.html
http://jvndb.jvn.jp/en/contents/2016/JVNDB-2016-000059.html
http://packetstormsecurity.com/files/136839/Apache-Cordova-iOS-3.9.1-Arbitrary-Plugin-Execution.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/538210/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/88797
https://cordova.apache.org/announcements/2016/04/27/security.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top