Podatność CVE-2015-6030


Publikacja: 2015-11-03   Modyfikacja: 2015-11-04

Opis:
HP ArcSight Logger 6.0.0.7307.1, ArcSight Command Center 6.8.0.1896.0, and ArcSight Connector Appliance 6.4.0.6881.3 use the root account to execute files owned by the arcsight user, which might allow local users to gain privileges by leveraging arcsight account access.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microfocus -> Arcsight enterprise security manager 
HP -> Arcsight command center 
HP -> Arcsight connector appliance 
HP -> Arcsight logger 
HP -> Arcsight connectors 
HP -> Arcsight enterprise security manager 
HP -> Arcsight express 
HP -> Arcsight management center 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/842252
http://www.securitytracker.com/id/1034072
http://www.securitytracker.com/id/1034073
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c04872416

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top