Podatność CVE-2015-6349


Publikacja: 2015-10-30

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web interface in the Solution Engine in Cisco Secure Access Control Server (ACS) 5.7(0.15) allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted URL.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Secure access control server 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151023-acs_xss1
http://www.securitytracker.com/id/1033968

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top