Podatność CVE-2015-6479


Publikacja: 2016-04-21

Opis:
ACEmanager in Sierra Wireless ALEOS 4.4.2 and earlier on ES440, ES450, GX400, GX440, GX450, and LS300 devices allows remote attackers to read the filteredlogs.txt file, and consequently discover potentially sensitive boot-sequence information, via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Sierra wireless -> Aleos 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-105-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top