Podatność CVE-2015-7029


Publikacja: 2016-07-02   Modyfikacja: 2016-07-03

Opis:
Apple AirPort Base Station Firmware before 7.6.7 and 7.7.x before 7.7.7 misparses DNS data, which allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption) via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Apple -> Airport base station firmware 

 Referencje:
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2016/Jun/msg00000.html
http://www.securitytracker.com/id/1036136
https://support.apple.com/HT206849

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top