Podatność CVE-2015-7338


Publikacja: 2020-03-09

Opis:
SQL Injection exists in AcyMailing Joomla Component before 4.9.5 via exportgeolocorder in a geolocation_longitude request to index.php.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Acyba -> Acymailing 

 Referencje:
https://labs.integrity.pt/advisories/cve-2015-7338/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top