Podatność CVE-2015-7772


Publikacja: 2015-11-19   Modyfikacja: 2015-11-20

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the runtime engine in the Newphoria applican framework before 1.13.0 for Android and iOS allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted URL that triggers WebView anchor attachment in an applican application, a different vulnerability than CVE-2015-7771.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Newphoria corporation -> Applican 

 Referencje:
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2015-000179
http://jvn.jp/en/jp/JVN64625488/index.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN64625488/995707/index.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top