Podatność CVE-2015-7810


Publikacja: 2019-11-22   Modyfikacja: 2019-11-24

Opis:
libbluray MountManager class has a time-of-check time-of-use (TOCTOU) race when expanding JAR files

Typ:

CWE-367

(Time-of-check Time-of-use (TOCTOU) Race Condition)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Videolan -> Libbluray 
Redhat -> Enterprise linux 
Fedoraproject -> Fedora 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2015/10/12/7
http://www.securityfocus.com/bid/72769
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2015-7810
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2015-7810
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2015-7810

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top