Podatność CVE-2015-7937


Publikacja: 2015-12-21

Opis:
Stack-based buffer overflow in the GoAhead Web Server on Schneider Electric Modicon M340 PLC BMXNOx and BMXPx devices allows remote attackers to execute arbitrary code via a long password in HTTP Basic Authentication data.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Schneider-electric -> Bmxnoc0401 
Schneider-electric -> Bmxnoe0100 
Schneider-electric -> Bmxnoe0100h 
Schneider-electric -> Bmxnoe0110 
Schneider-electric -> Bmxnoe0110h 
Schneider-electric -> Bmxnor0200 
Schneider-electric -> Bmxnor0200h 
Schneider-electric -> Bmxp342020 
Schneider-electric -> Bmxp342020h 
Schneider-electric -> Bmxp342030 
Schneider-electric -> Bmxp3420302 
Schneider-electric -> Bmxp3420302h 
Schneider-electric -> Bmxpra0100 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-351-01
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2015-344-01

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top