Podatność CVE-2015-9104


Publikacja: 2017-06-30

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Synology Audio Station 5.1 before 5.1-2550 and 5.4 before 5.4-2857 allows remote authenticated attackers to inject arbitrary web script or HTML via the album title.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Audio station 

 Referencje:
http://www.fortiguard.com/zeroday/FG-VD-15-106
https://www.synology.com/en-global/support/security/Audio_Station_5_4_2857

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top