Podatność CVE-2015-9105


Publikacja: 2017-06-30

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Synology Video Station 1.2 before 1.2-0455, 1.5 before 1.5-0772, and 1.6 before 1.6-0847 allow remote authenticated attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) file name or (2) collection name of videos.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Video station 

 Referencje:
http://www.fortiguard.com/zeroday/FG-VD-15-107
http://www.fortiguard.com/zeroday/FG-VD-15-108
https://www.synology.com/en-global/support/security/Video_station_1_5_0772

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top