Podatność CVE-2016-0340


Publikacja: 2016-07-15

Opis:
IBM Security Identity Manager (ISIM) Virtual Appliance 7.0.0.0 through 7.0.1.1 before 7.0.1-ISS-SIM-FP0003 mishandles session expiration, which allows remote attackers to hijack sessions by leveraging an unattended workstation.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Security identity manager adapter 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21985736
http://www.securityfocus.com/bid/91692
http://www.securitytracker.com/id/1036255

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top